Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
1
Năm
0
6
Tháng
0
8
Ngày

Giới thiệu chủ đầu tư Nam Hồng

Năm 1998 sau khi tách Tỉnh nắm bắt được thời cơ khi tái lập Tỉnh mới thực hiện quá trình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cơ sở theo qui hoạch tỉnh mới. Công ty đã mạnh dạn đầu tư dây truyền máy móc, thiết bị và mở rộng thêm nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh với ngành xây dựng hạ tầng, giao thông là thế mạnh mới của Công ty.

DOANH THU

Doanh thu của Công ty đến tháng 11 năm 2015 đạt 70.909.294.881đ. Đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 2015 là: 230.177.599đ. Năm 2015 Công ty đã tạo việc làm cho 400 lao động ngắn hạn thời vụ, và 120 cán bộ công nhân viên của Công ty. Với mức lương bình quân 5.000.000đ/ tháng/ người.

MỤC TIÊU CÔNG TY

Công ty đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, bản thân tôi đã cùng với tập thể cán bộ Công ty luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo ở địa phương.

MỘT SỐ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN LỚN NAM HỒNG ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ THỰC HIỆN:

  • Dự án Khu thể thao, trường học, công trình công cộng, khu đô thị phường Đồng Kỵ
  • Dự án Khu nhà ở khai thác giá trị quyền sử dụng đất phường Đình Bảng.
  • Dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 295B (Từ Sơn đi TP. Bắc Ninh).
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +