Dự án The Matrix One

THE MATRIX ONE MỄ TRÌ – CUỘC SỐNG VEN ĐÔ, HƯỞNG LỢI NỘI ĐÔ

  • Ngày đăng: 18/10/2019

Sống ven đô, hưởng lợi nội đô với Chung cư The Matrix One Mễ Trì cho cư dân hiện đại...